Vernerunder i landbruket rett på mobilen eller nettbrettet

Eit verktøy kan gi auka motivasjon til å gjennomføre ei vernerunde

Vi håper at det nye verktøyet vårt vil gjere deg meir motivert til å faktisk gå ei vernerunde på garden din. Vernerunda er viktig for å identifisere og fjerne risiko/fare slik at garden blir ein trygg stad å bu og arbeide på - for deg, familien din og eventuelt arbeidsfolka dine.

Tidsbesparande huskeliste (forslagsbibliotek)

I tillegg til «Egendefinert», der du sjølv skriv inn ein observasjon med dine eigne ord, vil du finne følgande tema. Når du vel eit tema, vil ein meir utfyllande tekst dukke opp automatisk.

Tema:

 1. Egendefinert
 2. Golv og gangareal
 3. Fallfare (rekkverk, luker o.l.)
 4. Trapper, stigar m.m.
 5. Sikring mot utforkøyring
 6. Sikring av kummar og dammar
 7. Gjenstandar som kan falle ned/velte
 8. Traktor/maskin: Setebelte
 9. Traktor/maskin: Verneinnretningar
 10. Støy / støyplager
 11. Lys / lysforhold
 12. Belastningsskadar
 13. Vibrasjonsskadar
 14. Sikkerhetsdatablad
 15. Støv / støveksponering
 16. Ventilasjon
 17. Forgifting (silogass m.m.)
 18. Rømingsvegar (brann)
 19. Brannsløkkingsutstyr
 20. Førstehjelpsutstyr
 21. Trygge leikeområde

Foto-dokumentasjon

Du kan dokumentere vernerunda ved å for eksempel fotografere avvik rett frå smarttelefonen eller nettbrettet. Og når eventuelle tiltak er utført nokre dagar eller veker seinare, kan du ta eit nytt bilde.

Agrilogg er mykje meir enn vernerunder, du kan sjå all funksjonalitet her. Du kan også prøve Agrilogg gratis i 1 mnd

Full rapport med bilder/foto

Du kan til ei kvar tid køyre ut ein vernerunde-rapport som inneheld alle observasjonar, merknader, avvik, tiltak og foto.

Varsling: Ansvarleg person (utbetre manglar/avvik)

For kvart avvik du oppdagar og noterer kan du velje om du vil sette ein person på saka - og ein tidsfrist. Han/ho vil då få eit varsel om dette i Agrilogg når tidsfristen nærmar seg.

Kvifor gå vernerunder?

For di eiga og andre si sikkerheit bør du gjennomføre ei vernerunde minst ein gong i året. Dette er også eit statleg krav. Vernerunda er viktig for å identifisere og fjerne risiko/fare slik at garden blir ein trygg stad å bu og arbeide på - for deg, familien din og eventuelt arbeidsfolka dine.

Du gjennomfører ei vernerunde ved at du tar med deg andre som er på garden (tilsette og/eller familie) og fysisk går ei runde på garden for å sjå etter ting som kan utgjere ein fare/risiko for liv og helse - og kva som kan gjerast for å utbetre det aktuelle området.

Du kan også notere ned forhold som er sjekka ut og som er funne i orden, då er det også dokumentert for ettertida.

Både nynorsk og bokmål

Vernerunde-modulen får du både på nynorsk og bokmål. Har du valt bokmål i innstillingane dine, vil dei ferdigskrivne temaene og sjekkpunkt-tekstane vere på bokmål.


Prøv Agrilogg | Logg inn | Kontakt oss

Prøv Agrilogg | Logg inn | Kontakt oss
©2016-2024 Agrilogg AS. All rights reserved. Agrilogg® is a registered trademark

Kundeservice Kundeservice tlf 40 61 52 37

AgriLogg på Facebook    AgriLogg på Instagram