Funksjonalitet

I Agrilogg kan du enkelt skjule dei tinga (modulane) du eventuelt ikkje har behov for.

Fleirbrukarsystem
Ein eller fleire brukarar Fleire brukarkontoar kan jobbe mot same gard/samdrift - Agrilogg er både eit einbrukar- og eit fleirbrukarsystem.
Språk
Multispråk. Nynorsk og bokmål Du får Agrilogg først og fremst på nynorsk, bokmål, svensk og engelsk. Andre nordiske og europeiske språk kjem etterkvart.
Snøbrøyting og strøing
Snøbrøyting og strøing Registrér snøbrøyting, strøing, salting og anna vinterarbeid med timepris, pris pr tur, km, osv. Fakturagrunnlag. Rodelister forenklar registreringa.
Leigearbeid / leigekøyring
Leigearbeid Registrér leigearbeid, feks rundballepressing, tresking, traktorarbeid, handverksarbeid osv. Eigendefinerte aktivitetar. Fakturagrunnlag.
Gjødslingsplan
Gjødslingsplan Lag gjødslingsplan sjølv. Gjødsellager, kartskisser, jordprøveresultat, fordeling av husdyrgjødsel, kalk og forslag kunstgjødsel.
Gjødsling
Gjødsling Registrér gjødsling med gjødseltype (husdyrgjødsel, kunstgjødsel m.m.). Kalking. Leit fram gjødslingsplan enkelt.
Sprøyting og plantevernjournal
Sprøytemiddel. Sprøyting Loggfør sprøyting og type sprøytemiddel. Plantevernjournal vert laga automatisk pr registrering etter gjennomført førstegangsoppsett.
Dyrehald
Dyrehald Medisinering, vaksinasjon og helsekort på individnivå. Kople mot dei mange dyreregistera våre. Fjøsaktivitetar. Beite- og sensoroversikt.
Slått
Traktor. Slått Registrér antal rundballar, lass, volum eller kg. Systemet summerer antal rundballar og volum pr år. Mogleg å legge rett inn på rundballelager.
Planteproduksjon
Planteproduksjon Produksjon av grønsaker, gras, korn, poteter, frukt og bær. Oppal, planting, aktivitetar, gjødsling, bekjempelse/sprøyting og innhausting m.m.
Korn / tresking
Korn / tresking Registrér tresking med korntype, mengde og vassprosent både ved tresking og ved levering. Få året oppsummert per teig.
Beiteslepp og sanking
Ku. Kyr. Beiteslepp Registrér beiteslepp, flytting og sanking av dyr på beite - og antal dyr av alle slag. Systemet viser dyr på beite og dyr som er sanka inn. Beitetilsyn.
Brunstkalender
Brunstkalender Brunstkalender med brunstkontroll og varsling. Du får full oversikt over kyr i brunst og drektige kyr. Eige storferegister.
Jordbearbeiding
Trillebåre. Såing, horving, pløging, grubbing, slodding Her loggfører du pløging, horving, såing, grøfting, fresing, grubbing, slodding, osv. Det du registrerer vert lagra sentralt og kan hentast fram når du vil.
Statistikk og analyse
Dataeksport Samanlikn eigne data med statistikk frå fylket ditt. Sjå mest brukte sprøytemiddel og effektnivå mot ulike ugras/skadegjerarar m.m.
Rapportar
Rapport. Rapporter. Journal Du kan køyre ut ulike rapportar - i tabellform eller som grafar. Samanlikne år for år. Dette kan sjølvsagt brukast som dokumentasjon.
Vedlikehald av bygningar
Vedlikehold av bygg og bygninger Legg inn vedlikehald på hus, fjøs, stabbur, hytter og naust. Det er ofte lett å tru at det var i fjor eller eit par-tre år sidan du måla løda.
Vedlikehald av maskiner / utstyr
Vedlikehold av maskiner og utstyr Loggfør service, reparasjonar og anna vedlikehald på maskiner og utstyr. Når det er på tide å ta ny service vil du få ei påminning frå Agrilogg.
Landbruksrelaterte kurs - Agrikurs
Agrikurs Landbruksrelaterte nettkurs gjennom Agrikurs. 100% digitale kurs. Ein stor del av kursa er gratis for Agrilogg-brukarar.
Produksjonslager
Produksjonslager Full kontroll på produksjonslager - du kan opprette rundballelager, kornlager, gjødsellager osv. Moglegheit for automatisk uttak pr dag.
Helse, miljø og tryggleik (HMS)
HMS Overordna mål, vernerunder, SJA, produktdatablad, eigenkontroll av EL-anlegg/utstyr og avfallslevering med elektronisk kvittering.
Dokumentsamling
Brunstkalender Alle filer (dokument og foto) samla på ein stad. Du (eller rådgjevaren din) kan laste opp gjødslingsplanar, jordprøver, HMS-relatert osv.
Oppgåver / tiltak
HMS I denne modulen kan du registrere og følge opp oppgåver som må gjerast på garden din, i samdrifta di, eller i entreprenørfirmaet ditt.
Køyrebok
Kjørebok Ei enkel, manuell køyrebok. Her kan du faktisk legge inn alt som trengst (er lovpålagt) i ei reiserekning.
Sensorikk
Sensorikk Få data frå sensorane dine rett i Agrilogg (sanntid). Sensor for overvåkning av temperatur, luftfuktigheit m.m. Varsling.
Automatiske varsel (SMS)
Varsel på SMS Agrilogg sender ut viktige varsel eller påminningar (når du sjølv ønsker det). Motta SMS direkte på mobilen - då går det ikkje i gløymeboka.
Veret
Været Verforhold er vanlegvis viktig for ein bonde. Du får veret på garden din - pr dag og/eller i eit tredagarsvarsel.

Andre ting å merke seg:

Bruk mobiltelefon!
Mobil. Smarttelefon Agrilogg er utvikla for smarttelefonar, men tek seg like godt ut på eit nettbrett, PC eller Mac. Mobilen har du vel ofte med deg, så bruk gjerne den!
Vi tek vare på dataene dine
Automatisk backup Agrilogg tek backup av dataene dine på vår sentrale server med jamne mellomrom - akkurat det treng du ikkje å ofre ein tanke.

Prøv Agrilogg | Logg inn | Kontakt oss

Prøv Agrilogg | Logg inn | Kontakt oss
©2016-2022 Agrilogg AS. All rights reserved
Agrilogg® is a registered trademark
Personvern (GDPR)


AgriLogg på Facebook    AgriLogg på Instagram