Statistikk

Om statistikk frå Agrilogg
Ein eller fleire brukarar
Her presenterer vi med jamne mellomrom diverse statistikk frå Agrilogg®. Alle data er 100% anonymiserte.
Gjødsling: Bruksfrekvens
Multispråk. Nynorsk og bokmål

I dette dokumentet ser vi på bruksfrekvensen for husdyrgjødsel og kunstgjødsel. Bruksfrekvensen fortel oss noko om kor ofte dei to gjødseltypane vert brukte brukes i høve til kvarandre.

Diagramma viser 1) heile Norge samla og 2) landsdel for landsdel.

Datagrunnlaget består av ca 24.000 enkeltgjødslingar som er registrert i perioden mars-september 2017.

Last ned dokument (PDF)


Du kan få tilgang til rapporten ved å logge inn som ordinær brukar (bonde) eller rådgjevar.

Logg inn som ordinær brukar Logg inn som rådgjevar
©2016-2024 AgriLogg AS. All rights reserved.

AgriLogg på Facebook    AgriLogg på Instagram    AgriLogg på Twitter