Logg inn Funksjonalitet Prøv gratis Artiklar Video Kontakt oss Nettkurs RådgjevarPortalen
Start Funksjonalitet Prøv gratis Artiklar Videoar Kontakt oss Nettkurs
September 2021

Gjødslingsplanlegging i Agrilogg

Formålet med ein gjødslingsplan er å skape eit godt grunnlag for gode avlingar ved å gjødsle smart og balansert. Alle gardsbruk som har rett til produksjonstilskot skal utarbeide gjødslingsplan.

Lage gjødslingsplanen sjølv?

Gjødsellager

Du kan lage gjødslings­plan sjølv ved å bruke gjødslings­planleggaren i Agrilogg. Gjødslingsplanleggaren er først og fremst meint for dei som er kapable til å lage sin eigen gjødslingsplan. Vi har lagt vekt på at den skal vere enkel og intuitiv å bruke, men at den også skal tilby ei dybde som vil tilfredsstille dei aller fleste. Gjødslingsplanen er kobla til resten av Agrilogg-systemet.

Eng, beite, korn, oljevekstar og belgvekstar

Fredag 05.11 lanserte vi ei utviding av gjødslingsplanleggaren for alle typar korn, oljevekstar (raps/rybs) og belgvekstar (erter og åkerbønner), i tillegg til eng og beite.

Fagleg ekspertise i botnen

Systemet er utvikla i tett samarbeid med fagleg ekspertise på området. I tillegg har kundane våre kome med verdifulle tilbakemeldingar og ønske i utviklingsperioden, noko vi har sett stor pris på.

Eigen versjon for landbrukskonsulentar/-rådgjevarar

Det stoppar ikkje der! Arbeidet med gjødslingsplanleggaren kjem til å fortsette i tida framover, blant anna vil landbrukskonsulentar/-rådgjevarar få sin eigen versjon.

Introduksjons-/opplæringsvideo

Vi har laga ein vidosnutt (12 min) som raskt tek deg gjennom alle stega i det å lage ein gjødslingsplan. Denne videoen er det første du ser når du startar gjødslingsplanleggaren.

Komplett noteringsverktøy

Gjødslings­planleggaren er ny i Agrilogg - men Agrilogg er mykje meir enn berre gjødslings­planlegging! Agrilogg er bonden sitt komplette noteringssystem som har vore i konstant utvikling sidan oppstarten i 2016. Vi har jobba tett med bønder for å skape produktet du vil ha! Her kan du lese meir om funksjonaliteten i Agrilogg.


Prøv Agrilogg | Logg inn | Kontakt oss

Prøv Agrilogg | Logg inn | Kontakt oss
©2016-2024 Agrilogg AS. All rights reserved
Agrilogg® is a registered trademark
Personvern (GDPR)

AgriLogg på Facebook    AgriLogg på Instagram