Logg inn Funksjonalitet Prøv gratis Artiklar Video Kontakt oss Nettkurs RådgjevarPortalen
Start Funksjonalitet Prøv gratis Artiklar Videoar Kontakt oss Nettkurs

Unngå jordpakking

Grovt sett kan ein seie at jordpakking oppstår når du enten køyrer traktoren om og om igjen i samme spor og/eller når du brukar for tung traktor i forhold til jordsmonnet. Jorda blir pressa saman og luftromma blir komprimerte. Jorda blir utsett for ei trykkbelastning (gjerne over tid) og fell saman. Jordpakking fører blant anna til mindre avlingar og meir ugras.

Jordpakking

Kva er konsekvensane av jordpakking?

Det som kan skje når det oppstår jordpakking er at:

Det vil i neste omgong føre til at: OBS! Dersom jorda blir skada av jordpakking, kan det ta veldig lang tid før jorda er heilt reparert igjen. I verste fall kan det ta fleire tiår å reparere jord som er skada av jordpakking.

Jordpakking

Vond sirkel: Jo meir jorda er pakka, dess meir vatn vil ho halde. Men jo våtare jorda er, dess meir pakka blir ho ved køyring!

Kva kan du gjere for å unngå jordpakking?

Det finnast tiltak som du kan gjere for å unngå jordpakking. Her er nokre forslag:

©2016-2024 Agrilogg AS. All rights reserved
Agrilogg® is a registered trademark
Personvern (GDPR)

AgriLogg på Facebook    AgriLogg på Instagram