Du kan levere data frå Agrilogg til Klimakalkulatoren!

Klimakalkulatoren er eit digitalt verktøy som er spesielt utvikla for landbruksnæringa i Norge og blir levert av prosjektet Klimasmart landbruk (Landbrukets Dataflyt). Verktøyet gir deg som bonde oversikt over utslepp og kva slags moglegheiter som fins både for å redusere utslepp og å binde karbon på garden din.

Du kan bruke Klimakalkulatoren til å gjere drifta di meir klimavennleg! Med nokre tastetrykk kan du overlevere spesifikke data frå produksjonen din (feks utførde og planlagde gjødslingar (gjødslingsplan), avlingar, kart, osv) frå Agrilogg til Klimakalkulatoren.

Klimakalkulatoren - Klimasmart landbruk

Oppdatert 14. april 2022

©2016-2022 Agrilogg AS. All rights reserved
Agrilogg® is a registered trademark
Personvern (GDPR)


AgriLogg på Facebook    AgriLogg på Instagram