Logg inn Funksjonalitet Prøv gratis Artiklar Video Kontakt oss Nettkurs RådgjevarPortalen
Start Funksjonalitet Prøv gratis Artiklar Videoar Kontakt oss Nettkurs

Skadedyr- og sjukdomsbekjemping

I juni og juli står mange bønder overfor ein av dei mest kritiske periodane i vekstsesongen, der skadedyr og plantesjukdomar kan utgjere ein betydeleg trussel mot avlingane. Ei effektiv skadedyr- og sjukdomsbekjemping er avgjerande for å sikre gode avlingar og økonomisk stabilitet for drifta på garden. Her tek vi ein nærare titt på viktige aspekt ved dette arbeidet.

Identifisering og overvaking

Det første steget i skadedyr- og sjukdomsbekjemping er identifisering og overvaking. Bøndene brukar ulike metodar for å overvake åkrar, marker og beite.

Hvetebrunflekk

Hvetebrunflekk. Foto: E.Fløistad, Bioforsk

Førebyggande tiltak

Førebygging er alltid betre enn behandling:

Biologisk bekjemping

Biologisk bekjemping inneber bruk av naturlege fiendar til skadedyr som f.eks å sleppe ut marihøner som kan redusere bladluspopulasjonar i grønnsaksåkrar. Sjelden brukt i Norge.

Kjemisk bekjemping

Når førebyggande tiltak og evt biologisk bekjemping ikkje er tilstrekkeleg, kan kjemisk bekjemping bli nødvendig.

Sprøyting

Sprøyting

Integrert Plantevern (IPV)

Integrert plantevern (IPV) kombinerer alle desse metodane for å oppnå ein balansert og berekraftig bekjempingsstrategi:

Dokumentasjon og oppdatering

Det er viktig for bønder å dokumentere alle tiltak som blir gjort:

Sprøytemodul i Agrilogg

I Agrilogg finn du ein eigen modul for sprøyting, med automatisk sprøytevernjournal / plantevernjournal.

Konklusjon

Skadedyr- og sjukdomsbekjemping er ei kompleks oppgåve som krev grundig planlegging, overvaking og fleksibilitet. Ved å kombinere førebyggande tiltak, biologisk bekjemping, og ved behov, kjemisk bekjemping, kan bønder verne avlingane sine effektivt. Integrert plantevern gir ei heilskapleg tilnærming som fremjar berekraftig landbruk og sikrar at norske bønder kan fortsette å levere høgkvalitetsprodukt til folket.


Publisert juni 2024


Prøv Agrilogg | Logg inn | Kontakt oss

Prøv Agrilogg | Logg inn | Kontakt oss
©2016-2024 Agrilogg AS. All rights reserved
Agrilogg® is a registered trademark
Personvern (GDPR)

AgriLogg på Facebook    AgriLogg på Instagram