August 2020 - Statistikk og analyse i Agrilogg

Tider var - og tider kjem

Etter snart fem år og millionar av registreringar begynner vi å få eit veldig godt statistisk grunnlag til å kunne seie noko om trendar på eigen gard, samanlikning av eigen produksjon med andre produsentar i same fylke og ikkje minst sjå samanhengen mellom input (til dømes gjødsling) og output (innhausting).

Med andre ord: Eit verktøy til å auke innsikta og dermed kunne betre arbeidet og resultatet.

Gratis for Agrilogg-brukarar

Statistikk og analyse-modulen er gratis for alle ihuga agriloggarar (vil vere ein del av abonnementet).

Kva betyr dette for deg som Agriloggar?

Du vil til dømes kunne:

Om data­grunnlaget:


Prøv Agrilogg | Logg inn | Kontakt oss

Prøv Agrilogg | Logg inn | Kontakt oss
©2016-2022 Agrilogg AS. All rights reserved
Agrilogg® is a registered trademark
Personvern (GDPR)


AgriLogg på Facebook    AgriLogg på Instagram